เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Gallery พี่ปาล์ม

 พี่ทิพย์

 พี่ฟ้ากัล

 พี่ฟ้าชุ

 พี่นัป


 พี่ฟลิม

 พี่กระถิน

 พี่ฟลุ๊ค

 พี่เอ็มมี่

 พี่มายด์

 พี่ฟ้ารุ้ง

 พี่หญิง

 พี่ฟิวส์

 พี่กีตาร์

 พี่ฝน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น